Home

Naast het detacheren van ICT specialisten op hbo- en wo-niveau en specialisten op aanverwante gebieden zoals op dataopslag en dataverwerking waarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een groot specialisme van ons is, is Fourteam samen met partners een nieuw initiatief begonnen genaamd nis2foundation.com

Implementatiestappen NIS2 naleving in samenwerking met NIS2 Foundation:

  • CSAT CISv8 Beoordeling (meer info CSAT bekijk video bovenstaand)
  • Rapportage feitelijke situatie
  • Uitvoering nodige aanpassingen op basis van E1 -E7
  • Implementatie van beveiligingsmogelijkheden, inclusief incident respons, risicobeheer, door derden en eventueel training (tevens CISO)
  • Periodieke CSAT-scan voor beveiliging en NIS2-compliance

meer info NIS2 oplossing

Bij Fourteam blijven wij steeds vasthouden aan onze filosofie: De mens achter de automatisering is en blijft de belangrijkste factor naast handige tools die het werk makkelijker en veiliger maken met minder capaciteit van mensen.

Wij zijn constant bezig om de juiste ICT’er op de juiste plaats in te zetten. De technologie is wat onze klanten en medewerkers bindt, maar wij vinden het ook belangrijk dat op persoonlijk vlak de klik er is. Dit wordt in onze branche nog teveel onderschat.

Ook in de toekomst zullen wij deze filosofie blijven uitdragen. De juiste persoon en tools op de juiste opdracht niet alleen wat betreft ervaring maar ook als mens.

Werving, Selectie, Detachering, Staffing